Overview

Zarejestruj się teraz!

Aby uzyskać pełny dostęp do materiałów EHISTO musisz się zarejestrować.
>> Formularz rejestracyjny

Jak korzystać z modułów/tekstów (M/T)

Termin “Przecięcie szlaków historycznych” (PSH) oznacza te tematy historyczne, które pojawiają się zarówno w czasopismach historycznych jak i szkolnych programach edukacyjnych w Europie: Wszystkie kraje europejskie są zaangażowane w te tematy. Każdy w specyficzny i właściwy dla siebie sposób.

W naszym projekcie znajdziecie 2 PSH, które zostały opracowane w formie modułów/tekstów : „Kolumb“ and „Wybuch I Wojny Światowej”.

Aby umożliwić i ułatwić nauczycielom i uczniom z różnych krajów europejskich korzystanie z koncepcji “Przecięcie szlaków historycznych”, każdy z modułów/tekstów posiada następujące elementy:

  • Krótki przegląd tendencji, które mają wpływ na przedstawienie tych tematów w podręcznikach do nauczania historii (1); specjaliści z tych krajów stworzyli te teksty, aby wyjaśnić zawiłości tendencji, które występują w czasopismach i umożliwić zrozumienie narodowych kontekstów
  • Propozycję zadań/ćwiczeń:
  • z zakresu krytycznego podejścia do zawartości i formy prezentacji wybranego artykułu zamieszczonego w czasopiśmie z danego kraju (2)
  • z zakresu „ krytycyzmu wobec mediów” (3) poprzez porównanie dwóch lub więcej artykułów z innych krajów
  • z zakresu „trans-narodowego i międzykulturowego nauczania historii” (4) poprzez porównanie dwóch lub więcej artykułów z innych krajów
  • do dodatkowych materiałów (5)

Każdy PSH jest dostępny na poziomie narodowym i bilateralnym. Moduły pozwalają również nauczycielom I uczniom z każdego kraju dokonać dowolną ilość studiów porównawczych skupiając się na aspektach transnarodowych, międzykulturowych lub krytycznej analizie mediów. Tylko od nich zależy, które aspekty z perspektyw narodowych będą chcieli ze sobą porównać. Zatem krajowe artykuły mogą być ze sobą dowolnie zestawiane i porównywane. Moduły/teksty pozwalają nauczycielom i uczniom z wszystkich krajów przeprowadzić dowolną liczbę studiów porównawczych: dwóch, trzech lub większej ilości artykułów z różnych krajów. Mogą zdecydować, którą z narodowych perspektyw chcą porównać. Zakładka na temat wielu perspektyw ułatwi odkrywanie "wspólnej historii" Europy przez porównanie krajowych czasopism i podręczników.

Materiały projektu EHISTO są szczególnie przydatne w nauczaniu metodą projektową przedmiotów zintegrowanych.

Moduły zostały stworzone z myślą o uczniach w różnym wieku:

Temat „Kolumb” jest adresowany do uczniów w wieku 12- 14, a ćwiczenia z tematu “Wybuch I Wojny Światowej” do uczniów w wieku 14 - 16 .

Ponieważ EHISTO jest projektem unijnym, nie możliwe jest stworzenie lekcji, które będą adekwatne do wszystkich narodowych systemów edukacyjnych. Dlatego materiały, które zostały stworzone nie mogą być traktowane jako scenariusze lekcji. Mają one raczej materiały zachęcić nauczycieli do tworzenia własnych ćwiczeń, które mogą być przeprowadzone na lekcjach, a także być motywacją do tworzenia własnych modułów na wzór tych z EHISTO  i wykorzystywania ich na lekcjach.

 I Wojna Światowa

Niemcy: Wybuch pierwszej wojny światowej. Sposób przedstawiania rozpoczęcia I wojny światowej w popularnych magazynach historycznych.

Anglia: Przyczyny wybuchu I wojny światowej.Punkt widzenia Wielkiej Brytanii.

Polska: I Wojna Światowa

Szwecja: Przyczyny pierwszej wojny światowej. Wybuch pierwszej wojny światowej w czasopismach popularnonaukowych o tematyce historycznej.

Hiszpania: Wybuch I wojny światowej: przyczyny i twórcy. Analiza powodów wybuchu nieuniknionej (lub nie...) wojny

 

Wybuch pierwszej wojny światowej z wielu perspektyw. Międzynarodowa analiza przyczyn wybuchu pierwszej wojny światowej w popularnych artykułach historycznych

 

Krzysztof Kolumb

Niemcy: Kolumb i „Odkrycie Nowego Świata". Sposób przedstawiania Krzysztofa Kolumba w popularnych magazynach historycznych.

Anglia: Krzysztof Kolumb z perspektywy brytyjskiej.

Polska: Krzysztof Kolumb

Szwecja: Kolumb jako popularna postać historyczna. Obraz Kolumba w popularnych magazynach historycznych.

Hiszpania: Tajemnicze pochodzenie Kolumba. Analiza hipotez dotyczących narodowości odkrywcy, zawartych w popularnych magazynach historycznych z innych krajów.

 

Kolumb z różnych perspektyw. Wielonarodowa analiza Kolumba w popularnych magazynach historycznych.


Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License