Nationellt perspektiv

IDevice Icon

Nationellt perspektiv

Ett exempel på hur första världskrigets orsaker och utbrott skildras i en populär brittisk historietidskrift 

 Uppgifter:

1

De första tre sidorna av artikeln skildrar en grupp av unga studenter som mördade den österrikiske tronarvingen och hans fru på ett besök i Bosnien.
Sammanfatta berättelsen om mordet av kronprinsen Franz Ferdinand och hans fru i Sarajevo 1914 med högst 150 ord. (I historia är det viktigt att kunna göra korta sammanfattningar av längre texter). De första 50 orden (ungefärligen) bör förklara vilka mordoffren var (varför var de viktiga personer) och vilka studenterna (eller ”terroristerna”) var. Den återstående delen av sammanfattningen bör ge en förkortad förklaring till varför morden skedde.

2

Sammanfatta på högst 150 ord varför mordet på kronprins Franz Ferdinand ledde till första världskrigets utbrott.

3

I artikeln hävdar författaren att det finns vissa likheter mellan situationen i Europa 1914 innan första världskrigets utbrott och situationen i världen idag. Vilka är dessa likheter?

4

Vilka är de huvudsakliga poänger som författaren argumenterar för angående läget på Balkan?

5

 

Artiklar i populärhistoriska tidskrifter baseras ibland på ny forskning. Den här artikeln grundas på forskning av Christopher Clark gjort kring orsakerna till första världskriget.

Boken har recenserats av andra historiker och journalister i Storbritannien och USA. Recensionerna ger en fingervisning om hur bra boken och forskningen är enligt andra medlemmar i inom kåren av historiker och journalister.

Läs de följande recensioneran av Clarks bok. Hur ”ansedd” eller högkvalitativ är boken enligt recensenterna? Och vad säger oss recensionerna om Clarks åsikter om vem som var skydlig för krigets utbrott?

 

The Sleepwalkers by Christopher Clark – review
Should Germany really be blamed for the first world war, or did European nations simply sleepwalk into it?
Ian Pindar
The Guardian, Friday 19 July 2013
http://www.theguardian.com/books/2013/jul/19/sleepwalkers-christopher-clark-review

 

The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914
Strategy, bellicosity, blunder? A.W. Purdue weighs a fresh look at the Great War's deadly genesis
Times Higher Education Supplement, 27 September 2012
http://www.timeshighereducation.co.uk/421230.article

 

Book review: The Sleepwalkers by Christopher Clark
Christopher Hirst
The Independent, Friday 16 August 2013
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/book-review-the-sleepwalkers-by-christopher-clark-8771140.html

 

On the Brink: ‘The Sleepwalkers’ and ‘July 1914’
Harold Evans
New York Times, May 12 2013
http://www.nytimes.com/2013/05/12/books/review/the-sleepwalkers-and-july-1914.html?_r=0

 

IDevice Icon

Uppgifter:

1

De första tre sidorna av artikeln skildrar en grupp av unga studenter som mördade den österrikiske tronarvingen och hans fru på ett besök i Bosnien.
Sammanfatta berättelsen om mordet av kronprinsen Franz Ferdinand och hans fru i Sarajevo 1914 med högst 150 ord. (I historia är det viktigt att kunna göra korta sammanfattningar av längre texter). De första 50 orden (ungefärligen) bör förklara vilka mordoffren var (varför var de viktiga personer) och vilka studenterna (eller ”terroristerna”) var. Den återstående delen av sammanfattningen bör ge en förkortad förklaring till varför morden skedde.


Det finns gott om generella beskrivningar (“pittoreska vyer”, “bergssluttningar beströdda med villor och hus”, “lysande punkter av vit marmor”), men det centrala är att offren var den österrikiske tronarvingen och hans fru, och att sex av de sju terroristerna kom från Serbien, ett land som var Österrikes fiende. Terroristerna hade kopplingar till den serbiska regeringen och bar vapen som tillverkats i Serbien.

Vad gäller händelserna kring mordet, väntade de sju terroristerna längs kortegen för statsbesöket, en kastade en bomb som gjorde liten skada men Franz Ferdinand beslöt att inte avbryta besöket. Bilen försvann och backade sakta när, av en slump, en av terroristerna, Gavrilo Princip, råkade stå i närheten. Princip sköt tronarvingen och hans fru och dödade dem båda.
.

2

Sammanfatta på högst 150 ord varför mordet på kronprins Franz Ferdinand ledde till första världskrigets utbrott. 

Österrike var fast beslutet på att utkräva hämnd på Serbien som de skyllde mordet på och som de ville förgöra eftersom de såg Serbien som ett hot mot Österrike-Ungerska imperiets fortlevnad. Tanken var att de skulle skicka ett ultimatum (en lista på krav) till Serbien som skulle vara så hårda att det skulle vara omöjligt för Serbien att acceptera dem utan att förödmjukas och att därefter invadera och krossa Serbien. Österrike var medvetet om att Ryssland skulle kunna stödja Serbien eftersom de var på god kant med varandra och att de båda var ”slaviska” nationer (Österrike och Ryssland hade varit motståndare till varandra på Balkan i åratal), och därför bad Österrike om Tysklands stöd ifall Ryssland hotade med att stödja Serbien. Tyskland gav sitt stöd (ibland kallas detta för ett carte blanche), Frankrike lovade att stödja Ryssland vid en tysk attack och Storbritannien, även om det inte definitivt lovade att ge militärt stöd till Frankrike om ett krig mellan Frankrike och Tyskland skulle bryta ut, beslöt att det låg i Storbritanniens intresse att göra så, särskilt när den tyska invasionen av Frankrike gick genom Belgien vars neutralitet Storbritannien lovat att beskydda.

3

I artikeln hävdar författaren att det finns vissa likheter mellan situationen i Europa 1914 innan första världskrigets utbrott och situationen i världen idag. Vilka är dessa likheter?

Likheter mellan Europa före första världskriget och idag är existensen av terroristgrupper “utan en tydlig geografisk eller politisk hemvist”, med “grupper av självmordsbombare” och “en kult av uppoffring, död och hämnd”. Global instabilitet efter kommunismens fall med områden i världen i förfall benägna till våldsamheter och kriser (Clark exemplifierar med krigen i det forna Jugoslavien på 1990-talet men man skulle även kunna inkludera situationen i Mellanöstern med kriserna och krigen i Irak och Syrien och spänningarna mellan Israel och Iran).

4

Vilka är de huvudsakliga poänger som författaren argumenterar för angående läget på Balkan?

Clark försöker argumentera för att situationen på Balkan var kärnan till problem som ledde till krigsutbrottet och att ledarna i Österrike inte kunde ignorera mordet. Liksom 11 septemberattacken i New York var det en symbolisk attack av stor vikt som det var svår att ignorera och inte göra något åt.

5

Artiklar i populärhistoriska tidskrifter baseras ibland på ny forskning. Den här artikeln grundas på forskning av Christopher Clark gjort kring orsakerna till första världskriget.

Boken har recenserats av andra historiker och journalister i Storbritannien och USA. Recensionerna ger en fingervisning om hur bra boken och forskningen är enligt andra medlemmar i inom kåren av historiker och journalister.

Läs de följande recensioneran av Clarks bok. Hur ”ansedd” eller högkvalitativ är boken enligt recensenterna? Och vad säger oss recensionerna om Clarks åsikter om vem som var skydlig för krigets utbrott?

The Sleepwalkers by Christopher Clark – review
Should Germany really be blamed for the first world war, or did European nations simply sleepwalk into it?
Ian Pindar
The Guardian, Friday 19 July 2013
http://www.theguardian.com/books/2013/jul/19/sleepwalkers-christopher-clark-review

 

The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914
Strategy, bellicosity, blunder? A.W. Purdue weighs a fresh look at the Great War's deadly genesis
Times Higher Education Supplement, 27 September 2012
http://www.timeshighereducation.co.uk/421230.article

 

Book review: The Sleepwalkers by Christopher Clark
Christopher Hirst
The Independent, Friday 16 August 2013
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/book-review-the-sleepwalkers-by-christopher-clark-8771140.html

 

On the Brink: ‘The Sleepwalkers’ and ‘July 1914’
Harold Evans
New York Times, May 12 2013
http://www.nytimes.com/2013/05/12/books/review/the-sleepwalkers-and-july-1914.html?_r=0

 

Recensionerna av Clarks bok, både den i Storbritannien och den i New York Times, är mycket positiva till boken och beskriver den som en väldigt övertygande och insiktsfull förklaring till krigsutbrottet. Det faktum att andra framstående historiker tycker att Clarks bok ger en mycket rimlig förklaring till krigsutbrottet gör att Clarks bok och forskning framstår som mer trovärdig och autkoritär.

Clark hävdar att Tyskland och Österrike bär ett visst ansvar för krigsutbrottet, men att är förenklat att bara skylla på dem. På olika sätt kom även Rysslands, Frankrikes och Storbritanniens handlingar även att bidra till krigsutbrottet.