Transnationell jämförelse: Sverige-Tyskland mm

IDevice Icon

Transnationell jämförelse


Frågor

1

Kritisk bild av Columbus i populärhistoriska texter?

De två svenska texterna ger en ganska kritisk bild av Columbus. För att göra en snabb koll om detsamma gäller i andra länder kan du snabbt kolla bilder och rubriker i de andra artiklarna från England, Polen, Spanien och Tyskland. Verkar de vara lika kritiska?

2

Ett annat sätt att snabbt skaffa sig en överblick är att kopiera texten från artiklarna från Sverige, England, Polen, Spanien och Tyskland och klistra in texten på wordle.net

a. Gör en wordle per land (skriv ut eller använd print screen PrtSc för att kopiera och klistra sedan in wordle bilderna i t ex word). Fundera kring vad likheter och skillnader beror på.

b. Fundera även på om en wordle ger en riktig bild av innehållet i en text. Vilka begräsningar har wordle när det gäller textanalys?

c. Läs den tyska och den svenska texten och fundera på vad som missas om man bara använder wordle för att göra en textanalys.

3

Jämförelse av en svensk och en tysk innehållsförteckning

Jämför tillsammans med en kamrat innehållsförteckningarna från den svenska tidningen "Världens historia" nr 16 2012 och nr 4 2009 med innehållet i den tyska tidningen “G-Geschichte”. Vilka olika perspektiv på Columbus finner ni?

4

Jämförelse av framsidor på en svensk och en tysk tidning

Framsidorna på Världens historia och G-Geschichte har mycket olika design. Kan du hitta kopplingar mellan bilderna på framsidorna och innehållet i tidningarna i innehållsförteckningen? Motivera dina svar.

Tips: Försök att ta reda på mer om konstnären

5

Ytterligare transnationella jämförelser

Om du är mer intresserad av detta ämne kan du ta en titt på spanska, engelska och polska framsidor och listor över innehållet under fliken "ytterligare material" och jämföra dem med de tyska och svenska motsvarigheterna.

 

download this page

IDevice Icon

Frågor

1

Kritisk bild av Columbus i populärhistoriska texter?

De svenska texterna ger en ganska kritisk bild av Columbus. För att göra en snabb koll om detsamma gäller i andra länder kan du snabbt kolla bilder och rubriker i de andra artiklarna från England, Polen, Spanien och Tyskland. Verkar de vara lika kritiska?

En snabb koll visar att andra perspektiv på Columbus är möjliga. Columbus beskrivs sällan som en hjälte, men de svenska texterna är mer kritiska än övriga. Hur kritisk kan och borde en spansk text om Columbus vara?

2

Ett annat sätt att snabbt skaffa sig en överblick är att kopiera texten från artiklarna från Sverige, England, Polen, Spanien och Tyskland och klistra in texten på wordle.net

a. Gör en wordle per land (skriv ut eller använd print screen PrtSc för att kopiera och klistra sedan in wordle bilderna i t ex word). Fundera kring vad likheter och skillnader beror på.

b. Fundera även på om en wordle ger en riktig bild av innehållet i en text. Vilka begräsningar har wordle när det gäller textanalys?

c. Läs den tyska och den svenska texten och fundera på vad som missas om man bara använder wordle för att göra en textanalys.

Eftersom wordle bygger på ordräkning visas på ett lättillgängligt sätt vilka ord som är vanligt förekommande i texten. Detta kan snabbt ge en viss uppfattning om innehållet i en text. Men eftersom det centrala i en text kan betonas på många andra sätt än genom upprepningar riskerar denna typ av analys att leda fel. En kvantitativ historisk undersökning, vilket wordle innebär, behöver alltid åtföljas av en kvalitativ granskning för att försäkra sig om vilka nyanser som missats.

3

Jämförelse av en svensk och en tysk innehållsförteckning

Jämför tillsammans med en kamrat innehållsförteckningarna från den svenska tidningen "Världens historia" nr 16 2012 och nr 4 2009 med innehållet i den tyska tidningen “G-Geschichte”. Vilka olika perspektiv på Columbus finner ni?

I den svenska tidningen från 2012 tar redaktören inte upp artikeln om Columbus. Artikeln får inte heller vara med på framsidan. I innehållsförteckningen framförs ett kritiskt perspektiv med fokus på konsekvenser och Columbus som en skurk. Tidningen från 2009 har ett helt annat fokus. Columbus har hela framsidan och redaktören beskriver den spännande personen Columbus. Ett tydligt aktörsperspektiv med fokus på det spännande utan tanke på kritik och konsekvenser.

När det gäller tyska tidningen bör det noteras att – trots alla Columbus brister och svagheter såsom brist på ledarskap, omedgörlighet, nautiska felbedömningar – porträtteras han som en hjälte som med stor styrka agerade av övertygelse. Någon översikt över kolonisationens konsekvenser eller spekulationer om kontinentens tänkbara utveckling utan den europeiska upptäckten finns inte i den tyska tidningen "G-Geschichte".

4

Jämförelse av framsidor på en svensk och en tysk tidning

Framsidorna på Världens historia och G-Geschichte har mycket olika design. Kan du hitta kopplingar mellan bilderna på framsidorna och innehållet i tidningarna i innehållsförteckningen? Motivera dina svar.

Tips: Försök att ta reda på mer om konstnären

På framsidan av den svenska tidningen används en målning av konstnären Ridolfo Ghirlandaio (1483-1561). Ingen samtida målning av Columbus finns kvar, men ett antal bilder gjorda i efterhand. Genom att kombinera porträttet med en farkost i svår sjönöd skapas en stämning av dramatik och spänning, helt i linje med tidningens övriga bild av Columbus resa.


Titelsidan av tidningen "Geo-Epoche" består av ett collage av Karl Theodor von Pilotys målning "Christopher Columbus" (1865) och, i bakgrunden, Albert Bierstadts "Columbus landstigning" (1893). På grund av placeringen av Columbus på högra sidan av bilden ges intrycket att han riktar blicken mot den "nya världen", som presenteras som "paradiset" i Bierstadts arbete. Båda målningarna är från 1800-talet och beskriver Columbus utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

En jämförelse av framsidorna och valet av bilder gör det uppenbart att de båda har Columbus i centrum. Avsaknaden av andra människor ger en tydlig vink om att det är Columbus som är i centrum i den svenska tidningen. Den tyska framsidan har Columbus i centrum med bugande urinvånare i bakgrunden som ytterligare förstärker bilden av Columbus som viktigare än andra.

5

Ytterligare transnationella jämförelser

Om du är mer intresserad av detta ämne kan du ta en titt på spanska, engelska och polska framsidor och listor över innehållet under fliken "ytterligare material" och jämföra dem med de tyska och svenska motsvarigheterna.

download this page


IDevice Icon

 


Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License