Översikt

IDevice Icon

Första världskrigets utbrott från flera perspektiv

 

En multinationell analys av orsakerna till Första världskrigets utbrott i populärhistoriska artiklar

 

av Thomas Nygren, Margaret Taylor, Elisabeth Kelleway, Robert Thorp, Annie Olsson och Johanna Hohner

 


IDevice Icon

Första världskriget är ett vanligt och populärt ämne i historia. På de följande sidorna kan du hitta populärhistoriska artiklar från olika europeiska länder som beskriver orsaker till krigets utbrott. Artiklarna ger prov på olika sätt att presentera och popularisera historia. I undervisning kan artiklarna användas på en rad olika sätt och här har vi tagit fram ett antal frågor som kan stimulera mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet. Undervisningsmaterialets syfte är att artiklarna och frågorna ska kunna ge historiska insikter angående orsakerna till Första världskrigets utbrott, historiografi och, inte minst, bidra till en förståelse för hur historia kan brukas för olika avsikter.

download this page 


Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License