Översikt

IDevice Icon

Columbus från flera perspektiv

En multinationell analys av hur Columbus porträtteras i populärhistoriska tidskrifter

 

av Thomas Nygren, Margaret Taylor, Elisabeth Kelleway, Robert Thorp, Annie Olsson och Johanna Hohner

 


IDevice Icon

I populärkultur beskrivs ofta Christopher Columbus som upptäckare och hjälte och man hyllar ofta hans gärningar. Arvet efter Columbus är dock omtvistat, och detta faktum kan användas för att illustrera hur historiska kan brukas och missbrukas utifrån olika syften, dvs. dess historiebruk. På det här sättet kan populärhistoriska texter som beskriver Columbus vara exempel på olika historiebruk. I undervisningen kan populärhistoriska tidskrifter användas på många olika sätt. Lärandemålet här är att bilderna, texten och frågorna ska bidra till en förståelse av hur historien brukas i samtida media. Columbus gärningar, som kan sägas resulterade i kolonialism och imperialism, sätter fingret på historiska problem som visar hur annorlunda historia kan tolkas och porträtteras – inte minst i olika länder. Att studera artiklarna kan vara ett spännande sätt att lära sig mer om historia och att öva mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet.

 

 

download this page


Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License